522 sesja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zakończona

Na styczniowej sesji EKES:

·         przyjęto 13 opinii                                                                                            

·         debatowano o europejskim filarze społecznym i stanie gospodarki europejskiej

·         odbyły się dyskusje z udziałem komisarzy: Marianne Thyssen (komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników) i Pierre'a Moscovici (komisarz ds. ekonomicznych i finansowych, podatków i ceł).


Komitet przyjął następujące opinie:

- SOC/542 Europejski filar praw socjalnych

- SOC/548 Unijne ramy przesiedleń

- SOC/549 Orzeczenia w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej  sprawie uprowadzenia dziecka za granicę

- INT/804 Pakiet dotyczący praw autorskich

- INT/805 Unijny system certyfikacji sprzętu do kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie

- INT/807 Przegląd śródokresowy programu „Horyzont 2020" (raport informacyjny)

- INT/786 Zagrożenia i przeszkody na jednolitym rynku (przy znacznym sprzeciwie członków gr. 1, odnośnie propozycji wprowadzenia minimalnej stawki podatku korporacyjnego dla całej UE)

- TEN/611 Europejskie społeczeństwo gigabajtowe

- TEN/612 Europejski kodeks łączności elektronicznej

- TEN/613 Organ Europejskich  Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)

- TEN/614 Łączność internetowa w społecznościach lokalnych

- TEN/615 Sieć 5G dla Europy

- REX/481 Uczestnictwo Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA).


Komisarz Pierre Moscovici skupił się na konieczności dokończenia Unii Gospodarczo-Walutowej. Co prawda widać znaki ożywienia gospodarczego w strefie euro, ale jest on zbyt wolny. Na dodatek pojawiają się nowe zagrożenia i niepewności: odroczone negatywne skutki Brexitu, zmiana polityczna w USA i polityka gospodarcza prezydenta Trumpa. Dlatego w marcu 2017 r. KE ogłosi białą księgę w sprawie dokończenia UGW. Strefa euro wymaga przede wszystkim unii bankowej, europejskiego budżetu strefy euro, europejskiego zarządzania gospodarczego, wzrastającej konwergencji. To ważne, skoro strefa euro odpowiada za ponad 90 proc. unijnego PKB.

W posiedzeniu EKES udział wzięli:

  • Lech Pilawski, Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan, członek EKES
  • Jacek Krawczyk, Członek Zarządu Konfederacji Lewiatan, Przewodniczący Grupy Pracodawców EKES