Apel do posłów o odrzucenie pomysłu „apteka dla aptekarza”

W tym tygodniu Sejm ma zdecydować, czy kontynuować pracę nad projektem ustawy Prawo farmaceutyczne, czy odrzucić go w całości. Sejmowa komisja deregulacyjna zarekomendowała odrzucenie zmian, które przewidują możliwość prowadzenia aptek wyłącznie przez farmaceutów. Konfederacja Lewiatan uważa, że projekt jest zły i szkodliwy zarówno dla rynku aptecznego, jak i pacjentów, dlatego powinien zostać odrzucony.

Konfederacja Lewiatan wielokrotnie wskazywała, że proponowane regulacje ograniczyłyby wolność gospodarczą, pogłębiły dysproporcje w rozmieszczeniu aptek, zahamowały rozwój polskich firm. Straciliby na nich także pacjenci, bo utrudniłyby dostęp do usług farmaceutycznych i spowodowały wzrost cen leków nierefundowanych.
Tymczasem Naczelna Izba Aptekarska w liście przesłanym posłom ostrzega przed lobbystami powiązanymi z organizacjami pracodawców, którzy korzystają ze wstawiennictwa ambasadorów niektórych państw, aby storpedować projekt.

- Bardzo nas niepokoją działania i oskarżenia formułowane przez Naczelną Izbę Aptekarską. Naszą rolą jest obrona pracodawców i tworzenie warunków przyjaznych do wypracowywania rozwiązań pomiędzy partnerami społecznymi. Wchodzenie w polemikę na poziomie oskarżeń nigdy nie doprowadziło do uzgodnienia rozwiązań dobrych zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Zwrócimy się do Rady Dialogu Społecznego z prośbą o pomoc w wypracowaniu stanowiska zgodnego z duchem dialogu społecznego - mówi dr Dobrawa Biadun, radca prawny, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Pracodawcy deklarują, że są gotowi do rozmów na temat zmian w prawie farmaceutycznym, ale takich, które będą korzystne dla pacjentów i polskich firm.

Konfederacja Lewiatan