Henryka Bochniarz na posiedzeniu WRDS w Szczecinie

- Dialog regionalny wpisany jest w filozofię funkcjonowania województwa, gdzie z jednej strony trzeba dbać o istniejące miejsca pracy, z drugiej o inwestycje, które zdecydują o rozwoju regionu - powiedziała Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan, na posiedzeniu, 14 lutego br., Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Szczecinie.

Przewodnicząca RDS podkreślała, że Rada powinna nie tylko oceniać inicjatywy rządowe, ale także inicjować dyskusje na ważne tematy, np. reforma ochrony zdrowia czy szkolnictwo zawodowe.

Henryka Bochniarz poinformowała, że w regionach odbywa się debata o kompetencjach RDS i WRDS-ów, ich usytuowaniu oraz finansowaniu dialogu regionalnego. - Czeka nas nowelizacja ustawy o RDS - dodała.

W czasie spotkania dyskutowano o sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych w województwie zachodniopomorskim, m.in. uregulowaniu norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych zapewniających bezpieczeństwo pacjentów, wycofaniu się ze szkodliwego projektu zmian kształcenia zawodowego.
Sporo czasu poświęcono również statusowi uzdrowiska Kołobrzeg. Władze miasta przekonują, że jego rozbudowa nie zagraża uzdrowisku.

Konfederacja Lewiatan