Pracodawcy bronią zawodu technika farmaceutycznego

Rezygnacja z kształcenia zawodowego w zawodzie technik farmaceutyczny począwszy od roku szkolnego 2018/2019 jest niezasadna i może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo lekowe pacjentów i funkcjonowanie przemysłu farmaceutycznego - ostrzega Konfederacja Lewiatan.

Propozycję rezygnacji z kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny zawiera projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

- Decyzję o zaprzestaniu kształcenia łatwo podjąć, ale ewentualne przywrócenie w przyszłości całej struktury szkolnictwa w tym zakresie nie będzie już takie proste - mówi dr Dobrawa Biadun, radca prawny, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan likwidacja zawodu technika farmaceutycznego wpłynie na:

- ograniczenie dostępu do świadczonych usług farmaceutycznych - technicy mają prawo do samodzielnego wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w placówkach obrotu pozaaptecznego;

- utrudnienie korzystania z produktów leczniczych (technicy farmaceutyczni mają prawo do samodzielnego prowadzenia punktów aptecznych, które lokalizowane są przede wszystkim na terenach wiejskich i w mniejszych miejscowościach);

- wzrost kosztów funkcjonowania aptek ogólnodostępnych, aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej w związku z koniecznością zatrudnienia farmaceutów do czynności, które do tej pory wykonują technicy farmaceutyczni - technik farmaceutyczny jest nieocenionym wsparciem dla magistra farmacji.

- Nie wolno zaprzestawać kształcenia w zawodzie, który cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony pracowników i jest na niego zapotrzebowanie. Jeżeli w toku dyskusji międzyresortowych nie uda się osiągnąć korzystnego dla przedsiębiorców rozwiązania wnosimy o przesunięcie terminu wygaszenia tego zawodu o co najmniej 5 lat, aby w tym czasie wprowadzić rozwiązania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych stron - dodaje dr Dobrawa Biadun.

Konfederacja Lewiatan