Apel w obronie krajowego przemysłu farmaceutycznego

Jeśli wejdą w życie regulacje zawarte w projekcie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, produkcja krajowego przemysłu farmaceutycznego zostanie zachwiana, zmniejszy się zatrudnienie, spadną wpływy podatkowe oraz eksport. Zagrożone będzie bezpieczeństwo lekowe kraju, a nasz rynek zostanie uzależniony od zagranicznych koncernów farmaceutycznych - napisała Konfederacja Lewiatan w liście do premier Beaty Szydło.

Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić możliwość tworzenia jednolekowych grup limitowych w zakresie tych produktów, które posiadają instrument dzielenia ryzyka. Mechanizm ten ma odnosić się wyłącznie do leków oryginalnych.

Obawa krajowego przemysłu farmaceutycznego bierze się w głównej mierze z doświadczeń wynikających z wcześniej funkcjonujących zasad refundacji leków. Po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej przyjęte zostały przejrzyste kryteria dotyczące obejmowania w tych samych grupach limitowych leków stosowanych w określonych wskazaniach. Dzięki temu wprowadzono konkurencję pomiędzy tymi samymi lekami, co wprost przekłada się na obniżenie ceny leków dla pacjenta. Teraz miałoby się to zmienić.

- Stoimy na stanowisku, że każda zmiana powinna gwarantować stabilny rozwój wszystkich uczestników rynku. Wprowadzanie zmian powodujących zwiększenie przewagi konkurencyjnej firm zagranicznych jest bardzo niebezpieczne na tak wrażliwym rynku jakim jest ochrona zdrowia. Krajowy przemysł farmaceutyczny dostarcza co drugi lek obecny w naszych aptekach. Farmaceutyki w Polsce należą do najtańszych w Europie - mówi dr Dobrawa Biadun, radca prawny. ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Obecność krajowego przemysłu farmaceutycznego jest gwarancją bezpieczeństwa lekowego Polski, bo zapewnia ciągłość dostaw, nawet w sytuacjach różnego rodzaju kryzysów światowych. Krajowy przemysł farmaceutyczny bezpośrednio i pośrednio zatrudnia 100 tys. osób. Odprowadza w postaci podatków równowartość kwoty, którą NFZ przeznacza na refundację produkowanych przez krajowe firmy leków. Przyczynia się do wytworzenia 1% PKB i podnosi poziom innowacyjności polskiej gospodarki.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan propozycje zmian w ustawie o refundacji leków powinny być jeszcze raz przedyskutowane, a wprowadzone rozwiązane nie powinno narażać krajowego przemysłu farmaceutyczny na negatywne skutki ekonomiczne.

Konfederacja Lewiatan