BusinessEurope: Digitalizacja niezbędna dla wzrostu gospodarczego

BusinessEurope wystosowało komunikat do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska oraz szefów państw i rządów, którzy przyjechali na szczyt Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 19-20 października.

Jego główne przesłanie dotyczy kwestii realizowania postanowień Szczytu Cyfrowego, który odbył się w Tallinie pod koniec września, ponieważ digitalizacja gospodarki jest niezbędna dla utrzymania wzrostu gospodarczego w Europie. Do tego potrzeba jednak polepszenia cyberbezpieczeństwa, a także zmniejszenia barier dla biznesu poprzez zapewnienie swobodnego przepływu danych nieosobowych w UE oraz wyważonej tj. chroniącą zarówno prywatność jak i korzystną dla przedsiębiorstw propozycji uregulowania e-privacy. Jednocześnie sprawa podatku cyfrowego powinna zostać najpierw przedyskutowana na forum międzynarodowym, a potem dopiero ustalone rozwiązania można wdrażać na poziomie europejskim. W przeciwnym wypadku europejskie firmy ryzykują utratę konkurencyjności.

W obliczu kryzysu migracyjnego istotne jest zreformowanie Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego oraz poprawa ochrony granic zewnętrznych UE przy jednoczesnym poszanowaniu praw człowieka.

Państwa członkowskie powinny także zacząć zacieśniać współpracę obronną w ramach tzw. Wzmocnionej Współpracy Strukturalnej (z ang. PESCO) stawiającej na inwestowanie w badania i rozwój w sektorze zbrojeniowym. Z tego właśnie powodu należałoby powiązać PESCO z Europejską Strategią Przemysłową, której głównym zadaniem jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw.

Tekst komunikatu w języku angielskim