CEO Business Breakfast z ministrem Szwedem

6 kwietnia w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie przedstawicieli biznesu z Wiceministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W spotkaniu udział wzięli:

 • Stanisław Szwed, Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan, Przewodnicząca RDS
 • Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu Konfederacji Lewiatan, członek RDS
 • Jakub Wojnarowski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan
 • Alain Dehaze, CEO, The Adecco Group
 • Sergio Picarelli, Regional Head, The Adecco Group
 • Anna Wicha, CEO, The Adecco Group Polska
 • Mariola Raudo, Head of Corporate Affairs & Public Relations, Nestle
 • Wiesława Czarnecka-Stańczak, HR Director Siemens.

Na spotkaniu omówiono tendencje i wyzwania występujące na polskim i światowych rynkach pracy, wpływ kapitału ludzkiego i możliwości jego pozyskiwania dla lokalizacji inwestycji oraz szerzej rozwoju gospodarczego. Zaprezentowano także dobre praktyki i rozwiązania pozytywnie wpływające na efektywność funkcjonowania rynku pracy i jakość zatrudnienia.

Agenda spotkania obejmowała również poniższe tematy:

 • Zmiany w ustawie o zatrudnieniu czasowym
 • Ryzyka i zagrożenia dla rynku pracy w Polsce
 • Zaangażowanie agencji zatrudnienia we współpracę publiczno-prywatną i wzrost gospodarczy kraju
 • GAN - Global Apprenticeship Network
 • Global Talent Competitiveness Index (GTCI).