Deklaracja Sopocka 2017

Na zakończenie Europejskiego Forum Nowych Idei uczestnicy jak co roku przyjmą Deklarację Sopocką. Poniżej przedstawiamy jej treść.

DEKLARACJA SOPOCKA 2017  

60 lat po podpisaniu Traktatów Rzymskich Europa stała się obszarem współpracy, a my - Europejczycy żyjemy w pokoju, cieszymy się wolnością, korzystamy ze wspólnego rynku. Przestajemy zauważać granice do niedawna dzielące nasz kontynent.

Unia - bez wątpienia - okazała się najlepszym projektem dla Europy. To wspólny sukces. Nie możemy go zmarnować!

Jednocześnie kryzys migracyjny, ataki terrorystyczne, zmiany technologiczne, społeczne i gospodarcze, poczucie niesprawiedliwego udziału w sukcesie wspólnej Europy, wywołują obawy i krytykę. Rośnie populizm, wzmacniają się nastroje nacjonalistyczne i protekcjonistyczne, podważany jest sens istnienia Wspólnoty Europejskiej, jej wartości i  porządek prawny.

A przecież tylko wspólny wysiłek zapewni Europie bezpieczeństwo i rozwój. Przy obecnym układzie sił na świecie innej drogi nie ma. Dlatego przyszłość Europy wymaga równowagi pomiędzy trzema obszarami, które były motywami VII Europejskiego Forum Nowych Idei: globalizmem, bilateralizmem i patriotyzmem gospodarczym.

W kwestiach ponadpaństwowych, jak np. światowy ład handlowy czy bezpieczeństwo, kluczowa jest świadomość procesów globalnych. Jedynie ścisła współpraca wszystkich krajów członkowskich pozwoli Unii Europejskiej na nie wpływać.

Relacje dwustronne to drugi filar stabilnej Europy. Z jednej strony wspólny głos państw członkowskich pozwala zawierać np. bilateralne umowy o wolnym handlu. Z drugiej, polityki państw członkowskich - skierowane na budowanie bezpośrednich stosunków z innymi krajami - wzmacniają pozycję całego kontynentu. Silne, międzynarodowe powiązania gospodarcze i polityczne są najlepszym gwarantem rozwoju, bezpieczeństwa i pokoju.

Trzecim filarem Unii Europejskiej są silni członkowie. Każdy kraj musi odrobić własną lekcję i zadbać o intensywny rozwój cywilizacyjny, społeczny, kulturowy, technologiczny i gospodarczy. Instytucje Unii za nikogo tego nie zrobią! Nie obwiniajmy Unii za nasze błędy i zaniechania. Budujmy natomiast jej autorytet i wizerunek w państwach członkowskich. Uczmy solidarności, tolerancji dla innych, otwartości, wspólnej odpowiedzialności. Wymagajmy przestrzegania przyjętych praw. Budujmy jak najlepsze warunki gospodarowania w swoich krajach. Patriotyzm gospodarczy to ważny element europejskiego projektu. Nie może być on utożsamiany z nacjonalizmem, protekcjonizmem i egoistycznym skupianiem się na własnych interesach, kosztem innych członków wspólnoty.

Godzenie tak wielu złożonych interesów wymaga skutecznego dialogu, rozmowy, przede wszystkim z tymi, którzy mają inne zdanie, inne wizje, a często nie podzielają naszych wartości. To także zadanie biznesu. Nie zostawiajmy Europy wyłącznie politykom!

Apelujemy zatem do wszystkich Europejczyków - weźmy odpowiedzialność za naszą Unię Europejską. Bierzmy udział w dyskusji o przyszłości Europy, proponujmy reformy i realizujmy je.

Europa to my!

Sopot, 29 września 2017 r.

Deklaracja Sopocka 2017 - wersja polska

Sopot Declaration 2017 -  english version