Do przedsiębiorców popłynie dodatkowo 61 mln euro

Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, dostosowując go do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Przedsiębiorcy dostaną dodatkowo 61 mln euro. Zmiany są zgodne z postulatami Konfederacji Lewiatan.

- Do przedsiębiorców popłynie dodatkowe 61 mln euro na wsparcie działań adaptacyjnych, w tym w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, sukcesji w firmach rodzinnych, innowacyjności, a także w odniesieniu do potrzeb wskazanych przez Sektorowe Rady Kompetencji. Nowością jest dopuszczenie do finansowania z EFS firm dużych. W ramach programu "nowy start" pieniądze popłyną także to firm MŚP przechodzących trudności lub ponownie podejmujących działalność gospodarczą (inną niż dotychczas prowadzona) - mówi Małgorzata Lelińska, zastępczyni dyrektorki departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.

Zmiany zatwierdzone przez Komitet są zgodne z postulatami Konfederacji Lewiatan jeszcze z etapu przygotowania PO WER w 2013 r. Wówczas Komisja Europejska nie chciała się zgodzić na takie działania. Lepiej późno niż wcale.
Konfederacja Lewiatan podkreślała w dyskusji na konieczność wypracowania takich rozwiązań w ramach zapisanych w Programie tematów, które dadzą realny impuls rozwojowy firmom. Zdecydowanie środki te nie powinny być przeznaczone na działania sztampowe, rzadko trafiające w indywidualne potrzeby odbiorców np. proste szkolenia, które łatwo zrealizować (a tym samym wykorzystać środki), ale ich efekty są zwykle nikłe.

Formalnie PO WER musi być jeszcze zatwierdzony przez Komisję Europejską, jednak ze względu na dotychczasową ścisłą współpracę Ministerstwa Rozwoju z KE w Programie nie powinny zostać wprowadzone już znaczące korekty.

Konfederacja Lewiatan