Duński Szczyt Biznesowy - zaproszenie

Konfederacja Przemysłu Duńskiego (DI - Dansk Industri) organizuje 26 września 2017 r. w Kopenhadze duński szczyt biznesowy, w którym weźmie udział Konfederacja Lewiatan. Obie organizacje mają podobny profil działalności i razem wchodzą w skład BusinessEurope. Szczyt będzie okazją do nawiązania relacji z przedstawicielami biznesu duńskiego oraz administracji.

Zachęcamy firmy członkowskie do udziału w tym wydarzeniu. Istnieje możliwość zorganizowania indywidualnych spotkań z duńskimi firmami oraz urzędnikami. Lewiatan stale współpracuje z duńskimi organizacjami zrzeszającymi pracodawców oraz przedstawicielami duńskiego rządu.

Relacje gospodarcze między Polską a Danią od lat utrzymują się na wysokim poziomie. W 2016 r. obroty między krajami wyniosły 5 281,3 mln euro, przy czym Polska utrzymuje od lat nadwyżkę w wymianie handlowej, która w 2016 r. wyniosła 1 146,2 mln euro. W polskim eksporcie do Danii największy udział mają wyroby przemysłu elektromaszynowego, artykuły rolno-spożywcze oraz przemysłu chemicznego, ale także meble konstrukcje z żeliwa lub stali i leki. Duński rynek cechuje się innowacyjnością, widać w nim wyraźny zwrot ku zielonym technologiom. Wart zauważenia jest także fakt, że na duńskim rynku ważną rolę pełnią organizacje pracodawców, które bezpośrednio decydują o płacach i warunkach pracy.

W zeszłorocznej edycji imprezy udział wzięło 2000 uczestników.

Zainteresowanych udziałem w wyjeździe i organizacją spotkań w Kopenhadze prosimy o kontakt z: