EKES przyjął opinię w sprawie Eurofound i Cedefop

Sekcja Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa EKES, na 171 posiedzeniu, przyjęła projekt opinii SOC/550 w sprawie Rozporządzenia dotyczącego Eurofound, Cedefop i EU-OSHA. Dyskusję poprzedziła debata z udziałem Jamesa Calleja - dyrektora Cedefop, Juana Menendeza-Valdesa - dyrektora Eurofound i pana Obrien z EU-OSHA (w zastępstwie dyr. Christi Sedlatschek).

Pobierz: Przyjęty projekt opinii

Podkreślano ogromną rolę tych instytucji w tak przełomowym okresie zmian na rynkach pracy. Potrzebne są badania, analizy, dane statystyczne, rekomendacje, by móc podejmować właściwe decyzje związane z bezpieczeństwem pracy, ze zmianą modeli zatrudnienia, z kształceniem zawodowym i ustawicznym, z godzeniem pracy z życiem prywatnym, ze stresem w pracy, z właściwym wynagradzaniem itp. Ważne, by dorobek badawczy tych instytucji popularyzować także na poziomie krajowym.

Sekcja SOC, w swojej opinii doceniła, iż w nowej wersji rozporządzenia podtrzymano dotychczasową zasadę trójstronnej reprezentacji, co zapewnia zrównoważoną pozycję rządów i partnerów społecznych. Opinia znajdzie się w porządku obrad najbliższej sesji plenarnej EKES pod koniec marca.

Konfederację Lewiatan na posiedzeniu zespołu reprezentował Lech Pilawski.