Firmy będą miały mało czasu, aby dostarczyć sprzęt medyczny

Przyjęty przez rząd projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej zakłada zakup sprzętu i aparatury medycznej, wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i  tzw. dentobusów. Konfederacja Lewiatan uważa, że firmy będą miały bardzo mało czasu, aby przygotować i zrealizować zamówienia w wyznaczonym terminie.

Ogólna pula pieniędzy przeznaczonych do końca 2017 r. wynosi 281,8 mln zł, z czego 147,8 mln ma pochodzić z budżetu ministra zdrowia, a pozostała część (134 mln zł) - z budżetów wojewodów.

Planowany jest zakup sprzętu do diagnostyki i małoinwazyjnego leczenia (laparoskopy, torakoskopy, histeroskopy, gastroskopy czy kolonoskopy), a w przypadku dzieci - bezinwazyjny sprzęt diagnostyczny (np. nowoczesne utrasonografy) oraz poszerzenie infrastruktury intensywnej terapii noworodka.

W przypadku dentobusów wymagania zostaną określone w rozporządzeniu dotyczącym świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego oraz w akcie regulującym szczegółowe kryteria wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

- Z zainteresowaniem i niecierpliwością czekamy na szczegółowy plan wydatków. Oczywiście każde środki rozsądnie przeznaczane na ochronę zdrowia są niezbędne. Niemniej jednak informacja ta powinna być przekazana wcześniej. Szczególne znaczenie ma fakt, że w większości przypadków konieczne będzie rozpisanie konkursów i ewentualni oferenci będą pod dużą presją czasową, aby przygotować i zrealizować zamówienie w terminie wyznaczonym przepisami prawa - wskazuje mec. Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan