Henryka Bochniarz na posiedzeniu WRDS w Lublinie

- W tym roku czeka nas przegląd funkcjonowania przepisów ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Mam nadzieję, że wspólne wnioski i dobre praktyki znajdą odzwierciedlenie w nowelizacji ustawy - powiedziała Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan, w czasie plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Lublinie.

Przewodnicząca RDS zachęcała też do współpracy w tworzeniu listy tematów, które powinny być poruszane przez Radę oraz komunikowania się jej biur regionalnych z centralą w Warszawie.

Jednym z ważnych tematów, które wzbudziły dyskusję w trakcie posiedzenia WRDS była emigracja zarobkowa na Lubelszczyźnie. Zastanawiano się nad potrzebą wprowadzenia mechanizmów kontrolujących skalę i charakter zatrudnienia cudzoziemców w regonie.

W tym kontekście pojawiły się propozycje, aby wprowadzić, np. obowiązek informowania przez pracodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu pracy przez cudzoziemca, korzystania z usług urzędu pracy w zakresie zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, zgłaszającego oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca czy wdrożyć jednolity system informatyczny, zbierający informacje o cudzoziemcach, którym udzielono zezwolenia na zatrudnienie lub dla których zarejestrowano oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.

Konfederacja Lewiatan