Henryka Bochniarz na posiedzeniu WRDS w Opolu

22 czerwca br. Henryka Bochniarz, Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego i prezydent Konfederacji Lewiatan, uczestniczyła w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu. Odnosząc się do planowanej przez rząd nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego podkreśliła, że Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego powinny być afiliowane przy marszałkach województw, bo to oni są gospodarzami terenu, tam podejmowane są najważniejsze dla regionu wydarzenia.

Henryka Bochniarz oceniła, że mimo gorących minionych kilkunastu miesięcy, rady dialogu podejmowały wiele ważkich i ciekawych kwestii. Pozytywnie oceniła też rotacyjność w przewodniczeniu radom, bo - jak mówiła - poznajemy ciekawe style przewodnictwa. Apelowała też o większą kreatywność, choć nie bez goryczy stwierdzała, że wiele istotnych argumentów związanych z siecią szpitali czy reformą edukacji nie zostało przez stronę rządową w ogóle uwzględnionych.

W posiedzeniu WRDS wziął udział Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego, Violetta Porowska, wicewojewoda opolska i Sebastian Koćwin, przewodniczący WRDS. Podjęto dwa ważne stanowiska - w sprawie placówki rehabilitacyjnej w Suchym Borze oraz likwidacji wydziałów pracy w sądach rejonowych.

Henryka Bochniarz wraz z prof. Jackiem Męciną, członkiem RDS, od początku swojej kadencji w październiku 2016 odwiedziła prawie wszystkie województwa, aby poznać specyfikę działania wojewódzkich rad dialogu społecznego i uzupełnić nowelizację ustawy o RDS, planowaną na ten rok, o spostrzeżenia przedstawicieli dialogu regionalnego. Projekt jest pozytywnie oceniany przez wszystkich partnerów społecznych, a także stronę samorządową i rządową.