Henryka Bochniarz na spotkaniu z Komisarzami UE

Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, wzięła udział w spotkaniu Advisory Support Group CEO z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Organizatorem spotkania było BusinessEurope.

Komisarze prezentowali priorytety Komisji Europejskiej na najbliższe miesiąca i odpowiadali na pytania związane z ich wpływem na biznes europejski i poszczególne branże. Rozmowa z G. Oettingerem dotyczyła przyszłego wieloletniego budżetu UE i kluczowych obszarów, które powinny uzyskać właściwe finansowanie, pomimo uszczuplenia budżetu w konsekwencji Brexitu. Khalil Rouhana Rouhana, dyrektor generalny DG CONNECT, mówił o wyzwaniach związanych z jednolitym rynkiem cyfrowym oraz potrzebie inwestycji w infrastrukturę i kompetencje pracowników. Przedstawiciele pracodawców zwracali uwagę m. in. na trudności związane z wdrażaniem RODO oraz wątpliwości dotyczących rozporządzenia o e-prywatności. Wiceprzewodniczący KE M. Šefčovič przedstawił m. in. priorytety KE w zakresie czystej energii. O konieczności zwiększenia inwestycji w B+D w Europie mówił C. Moedas, komisarz ds. badań, nauki I innowacji. Rozmowa z wiceprzewodniczącym J. Katainenem dotyczyła m. in. stanowiska biznesu w sprawie przyszłości UE oraz Brexitu.