Jerzy Hausner w Lewiatanie o polskiej gospodarce

- Prognozujemy lekkie osłabienie dynamiki wzrostu gospodarczego między 2018 a 2019 rokiem - powiedział prof. Jerzy Hausner na spotkaniu z przedsiębiorcami.

Jego zdaniem nieco niższe tempo wzrostu PKB będzie spowodowane czynnikami wewnętrznymi, przede wszystkim rosnącym niedoborem pracowników, co przełoży się na wzrost wynagrodzeń. Już teraz coraz więcej firm ma kłopoty ze znalezieniem pracowników.

- Tymczasem rząd obniżył wiek emerytalny, czyli zmniejszył podaż pracy. Dynamika wzrostu wydajności pracy jest mniejsza niż tempo wzrostu płac. Przez co rosną koszty pracy. To dotyczy nie tylko Polski, ale wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Konsekwencją rosnących kosztów pracy będzie obniżenie konkurencyjności krajów naszego regionu w porównaniu z państwami Europy Zachodniej - dodał Jerzy Hausner.

Konfederacja Lewiatan