Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawa o księgach wieczystych i hipotece

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego  art. 7541 § 1 k.p.c. w zakresie, w jakim odnosi się do zabezpieczenia przez obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Projektowany przepis ma na celu dostosowanie ustaw do wyroku.

PROJEKT

Ewentualne uwagi do projektu proszę przesyłać na adres akarkoszka@konfederacjalewiatan.pl do 16 sierpnia br.