Konferencja: German-Polish Dispute Resolution, Berlin

» Sąd Arbitrażowy Lewiatan jest współorganizatorem pierwszej polsko-niemieckiej konferencji instytucji arbitrażowch "German-Polish Dispute Resolution", która odbędzie się w dniu 21 września 2017 roku, o godz. 9.00 w Ambasadzie RP w Berlinie, przy udziale Ambasadora RP Pana prof. dr. hab. Andrzeja Przyłębskiego.

» W konferencji udział bierze Prezes Honorowa Sądu Arbitrażowego Lewiatan dr Beata Gessel Kalinowska vel Kalisz.


» Formularz rejestracyjny