Konsultacje - akcyza - uproszczenia

Przekazujemy do konsultacji społecznych projekt z dnia 21 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, celem wprowadzenia zmian, jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, ograniczenie ponoszonych przez nich kosztów oraz czasochłonności obsługi podmiotów przez organy podatkowe, a także poprzez wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe, jak również w zakresie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej i eksporcie wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju. Ponadto projekt ustawy zawiera kilka zmian dostosowawczych.

PROJEKT, UZASADNIENIE, OSR

Prosimy o zgłaszanie uwag lub zainteresowania projektem do 13 października br. na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl