Konsultacje programu badań statystycznych w 2019

Główny Urząd Statystyczny przygotowuje się do kolejnego Programu badań statystycznych w 2019 (spis powszechny). Prace nad weryfikacją i poszerzeniem zakresu badania koordynuje Rada Statystyki, w której z ramienia Konfederacji zasiada prof. Jacek Męcina.

Do 24 stycznia 2018 r. możemy zgłosić uwagi do programu. Ze względu na konieczność zebrania od naszych członków zgłaszanych wniosków zwracamy się z prośbą o ich przesyłanie na adres jmecina@konfederacjalewiatan.pl do 16 stycznia 2018 r.

Materiał pomocniczy:
Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 - projekt - etap Rady Ministrów

Koordynator konsultacji: