Konsultacje ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

LINK: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298001

Celem nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest dostosowanie polskich przepisów do przepisów Dyrektywy 2015/849 i zaleceń FATF. Przy pracach projektowych uwzględniono również zalecenia kierowane pod adresem krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu przez  Komitet Ekspertów ds. Oceny Środków Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu - MONEYVAL, zawarte w raporcie z  przeprowadzonej w 2013 r. ewaluacji polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag do projektu ustawy do 10 maja br. na adres aduzynska@konfederacjalewiatan.pl