Konsultacje ustawy o raportowaniu schematów podatkowych

Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace legislacyjne nad przygotowaniem ustawy wprowadzającej obowiązek raportowania schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules).

W ramach prac Ministerstwo Finansów rozważa, aby raportowaniu podlegały schematy podatkowe rozumiane jako uzgodnienie, które:

1. spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą, lub
2. posiada szczególną cechę rozpoznawczą.

W tym zakresie zdefiniowane mają zostać pojęcia składowe schematu podatkowego. Obecnie rozważane jest, aby takie składowe pojęcia były rozumiane w następujący sposób:

• uzgodnienie - czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w tym czynność planowana lub zespół czynności planowanych, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem, lub które mają lub mogą mieć wpływ na obowiązek podatkowy;

• spełnienie kryterium głównej korzyści, gdy na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się praktyką przyjętą w danym rodzaju działalności mógłby zasadnie wybrać inny sposób postępowania, z którym nie wiązałoby się uzyskanie korzyści podatkowej takiej jak oczekiwana lub wynikającą w związku z wykonaniem uzgodnienia. Stanowić ono będzie cechę rozpoznawczą z zakresu potencjalnie agresywnego planowania podatkowego.

Prosimy o przekazanie Państwa stanowisk do proponowanych zmian w formie uwag/opinii, albo przesłanie przekazanej przez Ministerstwo ankiety w terminie do 10 listopada br. Przekazane ankiety w wersji zanonimizowanej zostaną załączone do stanowiska Konfederacji Lewiatan.

Ankieta


Konfederacja Lewiatan