Lewiatan chce posiedzenia RDS w sprawie limitu składek ZUS

Konfederacja Lewiatan wystąpiła do Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, z wnioskiem o pilne zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia RDS w sprawie projektu ustawy dotyczącego zniesienia limitu składek na ZUS.

Wczoraj Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, po burzliwej dyskusji, opowiedziała się za zniesieniem limitu składek na ZUS i dalszym procedowaniem rządowego projektu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

- Komisja nie uwzględniła negatywnego stanowiska do tej ustawy organizacji pracodawców i związków zawodowych. Fakt podpisania wspólnego stanowiska jest tyle wyjątkowy, co świadczy o kontrowersyjności projektu i naruszeniu zasad dialogu społecznego. Partnerzy społeczni podkreślili, że nastąpiło naruszenie zasad procedowania (złamanie konstytucji), a nowe przepisy przyniosą wiele negatywnych skutków społeczno - gospodarczych - mówi Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan.

Niestety, rząd nie znalazł czasu na konsultacje projektu, przed skierowaniem go do Sejmu. Na wczorajszym posiedzeniu komisji czas dla partnerów społecznych został organiczny.

Szeregu wątków nie udało się wyjaśnić, w tym m.in.:
- skąd takie tempo prac nad projektem ustawy?
- czy zniesienie górnego limitu w przyszłości zwiększy nierównowagę dochodów i wydatków FUS?
- skąd pracodawcy mają wziąć kila miliardów złotych na pokrycie zwiększonych kosztów już w 2018 r.?
- dlaczego uderza się w zatrudnienie etatowe, zwiększając obciążenia, które miało być dotychczas promowane?
- czy projekt nie stoi w sprzeczności ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju, która zakłada tworzenie w naszym kraju miejsc pracy wysokiej jakości i wysoko wynagradzanych? Istnieje poważne ryzyko, że znaczący wzrost kosztu pracy wysokiej klasy specjalistów zmniejszy atrakcyjność tworzenia w naszym kraju właśnie takich miejsc pracy i skłoni inwestorów do zrewidowania dotychczasowej polityki inwestycji i zatrudnienia.
- jak rząd ocenia ryzyko zniechęcania inwestorów, przeniesienia inwestycji, miejsc pracy wysokokwalifikowanych do sąsiednich państw?
- konstytucyjności trybu procedowania?

Pracodawcy i związkowcy, członkowie Rady Dialogu Społecznego, krytykują sposób procedowania ustawy dotyczącej zniesienia górnego limitu składek na ZUS i apelują o wstrzymanie prac nad nowymi przepisami. Przyjęcie ustawy będzie miało negatywne konsekwencje dla rynku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarki. Wspólne stanowisko podpisali NSZZ „Solidarność",Forum Związków Zawodowych, BCC, Pracodawcy RP i Konfederacja Lewiatan. Nowe przepisy skrytykowała też Rada Nadzorcza ZUS.

Konfederacja Lewiatan