List BussinesEurope do Przewodniczącego KE ws. przyszłości Europy

Europejska organizacja biznesu BussinesEurope wystosowała list do przewodniczącego Komisji Europejskiej ws. scenariuszy rozwoju Unii Europejskiej.

Poniżej prezentujemy tekst listu. 

***
Scenariusz biznesowy dotyczący przyszłości Europy

Europa stanowi jedno z tych miejsc na świecie, w których się najlepiej żyje, pracuje i prowadzi działania biznesowe. I nie jest to zwykły przypadek. Unia Europejska sprawiła, że europejski sposób życia stał się możliwy.

BusinessEurope wraz ze wszystkimi swoimi federacjami członkowskimi mocno wspierają projekt europejski; co więcej, byliśmy w czołówce podczas tworzenia projektu europejskiego od samego początku. Szczerze wierzymy, że doskonalenie i dostosowywanie projektu europejskiego jest nieustannym procesem. Nie ulega żadnej wątpliwości, że Europa musi być miejscem, w którym razem znajdujemy odpowiedzi na wspólne, nurtujące nas problemy.

Biorąc pod uwagę różne scenariusze przedstawione w Białej Księdze Komisji Europejskiej dotyczące przyszłości Europy oraz w kolejnych księgach refleksyjnych, BusinessEurope pracuje nad scenariuszem biznesowym zatytułowanym: „Droga naprzód: wizja biznesu dla przyszłości Unii Europejskiej", który mam przyjemność dołączyć do niniejszego pisma.

BusinessEurope i jej federacje członkowskie mają ambitny cel dla Europy. Uważamy, że aby iść naprzód, musimy skoncentrować się na podstawowych elementach ze scenariusza 4 „robić mniej a bardziej wydajnie" oraz wybranych aspektach scenariusza 5 „robić o wiele więcej razem", odzwierciedlając perspektywę długoterminową, wzbogaconą dodatkowymi cechami, zgodnie ze szczegółowy opisem przedstawionym w dalszej części naszej Księgi.

Ponadto niektóre elementy scenariusza 3 „ci, którzy chcą więcej, robią więcej" mogłyby zostać wykorzystane jako instrument i proces. Jednakże powinien on mieć charakter wyjątkowy, w pełni uwzględnioać zasady Traktatu oraz być otwartym dla wszystkich członków. W żadnym wypadku nie może tworzyć barier, ani też zagrażać właściwemu funkcjonowaniu rynku jednolitego UE ani jego czterem wolnościom.

W naszej Księdze dalej rozwijamy szereg elementów w zakresie tego - jak wierzymy - w jaki sposób możemy budować Europę, która wyznacza wizję dla przyszłości, oraz Europę, która generuje wzrost i dostarcza miejsc pracy. BusinessEurope i jej federacje członkowskie zgodnie wyrażają poparcie dla projektu integracji europejskiej w oparciu o wspólne wartości europejskie i są gotowe przyczyniać się do jego ciągłego postępu.