Mało zmian w projekcie monitorowania przewozu towarów

20 lutego br. na wspólnym posiedzeniu senackich Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury Senatorowie przyjęli sprawozdanie o projekcie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Komisje rekomendowały wprowadzenie poprawek, które zostały przygotowane przez biuro legislacyjne i uzgodnione z Ministrem Finansów.

Wśród przyjętych poprawek znalazła się jedna z postulowanych przez Konfederację Lewiatan dotycząca wyłączenia spod systemu monitorowania, niezależnie od wielkości transportu, przesyłek w opakowaniach jednostkowych mniejszych niż np. 16 litrów dla olejów smarowych lub 5 litrów dla alkoholu całkowicie skażonego.

Podczas posiedzenia zgłoszono wiele uwag i propozycji doprecyzowania przepisów. Minister Finansów nie wyraził zgody na ich przyjęcie, a Senatorowie zagłosowali tylko za tymi zmianami, które zaproponował lub na które zgodził się Minister.

Przedsiębiorcy biorący udział w posiedzeniu nie uzyskali odpowiedzi na zadane pytania oraz zgłoszone wątpliwości. Senatorowie odrzucili propozycję przerwania Komisji i kontynuowania dyskusji na spotkaniu z zainteresowanymi branżami. Przeszkodą dla merytorycznej dyskusji był pośpiech i założenie, że Senat ma rozpatrzeć ustawę na trwającym posiedzeniu.

Poparcia nie znalazła także zgłoszona przez Konfederację propozycja wydłużenia vacatio legis do 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.   

Sprawozdanie Komisji

Konfederację Lewiatan na posiedzeniu reprezentował Przemysław Pruszyński, ekspert departamentu prawnego.