Marketing po godzinach: fake news

7 lipca 2017 r. odbyło się trzecie już spotkanie z cyklu Marketing po godzinach, tym razem dotyczyło popularnego ostatni zjawiska jakim jest fake news.

Podczas spotkania uczestnicy rozmawiali o tym, czym jest fake news, w jaki sposób i w jakim celu powstaje, czy jest zjawiskiem groźnym dla społeczeństwa i biznesu oraz jak się przed nim bronić.

Gościem specjalnym spotkania był Paweł Bylicki, prezes agencji Public Dialog, który wspólnie z Instytutem ARC Rynek i Opinia przeprowadził pierwsze badanie wśród dziennikarzy ogólnoinformacyjnych na temat skali zjawiska fake news w Polsce.

Kontakt do eksperta: p.bylicki@publicdialog.pl; tel. +48 535 055 705.

„Marketing po godzinach" kierowany jest do dyrektorów marketingu firm członkowskich Konfederacji Lewiatan. Jego celem jest integracja środowiska, rozwój wiedzy praktycznej i wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami. Każde wydarzenie posiada temat przewodni oraz specjalnego gościa, który przekazuje praktyczne informacje ze swojego zakresu specjalizacji.

Zachęcamy ekspertów firm członkowskich do udziału w naszym projekcie, osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Izabelą Tałałaj, Departament Rozwoju Organizacji Konfederacji Lewiatan, italalaj@konfederacjalewiatan.pl; 22 55 99 957.