Mec. Beata Gessel-Kalinowska Honorowym Prezesem Sądu

Zarząd Konfederacji Lewiatan ustanowił mec. Beatę Gessel-Kalinowską vel Kalisz Honorowym Prezesem Sądu Arbitrażowego Lewiatan. 4 kwietnia Henryka Bochniarz i Lech Pilawski uroczyście ogłosili tę decyzję.

Mecenas dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz to doktor nauk prawnych, radca prawny oraz ekspert w zakresie prawa handlowego, transakcji M&A oraz arbitrażu gospodarczego. Od 9 marca 2005 pełniła funkcję arbitra oraz Wiceprezesa Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, a od 7 marca 2011 Prezes Sądu Arbitrażowego. Brała udział jako panelistka w kilkunastu międzynarodowych konferencjach (Paryż, Wiedeń, Londyn, Moskwa, Kijów).

W trakcie kadencji mec. Gessel na stanowisku Prezesa Sądu odbyło się Pięć edycji Konkursu Arbitrażowego Lewiatan dla aplikantów adwokackich i radcowskich (od 2011 r.). W tym roku organizowana jest czwarta edycja międzynarodowej konferencji M&A (fuzje i przejęcia). 

Wydano 23 numery e-przeglądu informacyjnego, zorganizowano 9 tematycznych spotkań klubu arbitra;a  także liczne szkolenia dla prawników in-house i pełnomocników. W 2012 r. wdrożono nowy regulamin Sądu, a w 2014 - platformę ISAL+ (system elektroniczny - platforma intranetowa sądu arbitrażowego).

W roku 2014 zorganizowano konferencję Diagnoza Arbitrażu - czyli analiza polskiego sądownictwa i orzecznictwa dot. sądownictwa polubownego, która była podstawą do sformułowania postulowanych zmian legislacyjnych - podstawy do wydania Białej Księgi.

Mecenas Gessel jest autorką licznych wydawnictw: Arbitraż w Polsce, Biała Księga, Diagnoza Arbitrażu/Polish Arbitration Law, Liber Liber Amicorum the Challenges and the future of commercial and investment arbitration (Księga poświęcona P. Prof. Jerzemu Rajskiemu), Komentarz - postępowanie przed sądem polubownym - komentarz do regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.