Michel Barnier w Lewiatanie

Priorytetem dla UE jest przyszłość obywateli, pokojowy proces w Irlandii, rozliczenie zobowiązań finansowych Wielkiej Brytanii, zachowanie jednolitego rynku i stabilność handlowa i biznesowa - powiedział Michel Barnier, główny negocjator UE odpowiedzialny za prowadzenie negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem, w czasie spotkania z przedsiębiorcami, członkami Konfederacji Lewiatan.

Michel Barnier przedstawił harmonogram dalszych działań i obecny stan negocjacji z Wielką Brytanią. Odpowiedział także na pytania polskich przedsiębiorców i przyjął listę postulatów, obaw, a także przemyśleń związanych z Brexitem.

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE jest bezprecedensowym wydarzeniem, które będzie miało ogromne skutki, także dla polskiego biznesu. Konfederacja Lewiatan, jako członek BusinessEurope uczestniczy w charakterze doradcy w pracach Komisji.

- Firmy potrzebują pewności w odniesieniu do umowy o wystąpieniu oraz jasności, co do przyszłych relacji UE - Wielka Brytania, w tym, w miarę możliwości, przewidywanego harmonogramu procesu. W interesie zarówno Unii Europejskiej, jak i Wielkiej Brytanii leży kontynuowanie wzajemnie korzystnych relacji na równych warunkach - powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Lewiatan wezwał Komisję do zapewnienia, że nowy model, który będzie regulował relacje UE i Wielkiej Brytanii po Brexicie będzie zgodny z następującymi zasadami:

• zachowa integralność jednolitego rynku w oparciu o jego cztery swobody;
• utrzyma jak najbliższe stosunki gospodarcze pomiędzy UE i Wielką Brytanią;
• zorganizuje płynne przejście do przyszłej umowy handlowej, aby umożliwić firmom jak najszybsze przygotowanie się i dostosowanie do nowej sytuacji;
• zminimalizuje niekorzystny wpływ Brexitu na działalność przedsiębiorstw i obywateli;
• możliwie jak najszybciej zagwarantuje stabilność prawa poprzez dostarczenie realnych rozwiązań w rozsądnym i przewidywalnym czasie;
• w dialogu społecznym dotyczącym Brexitu powinni brać udział wszyscy interesariusze, tak aby uwzględnić należycie wszystkie kwestie, w tym te dotyczące ceł i procedur celnych, dostępu do rynku oraz harmonizacji przepisów.

FOTOGALERIA