Najlepiej odrzucić ustawę znoszącą limit składek na ZUS

Dzisiaj senatorowie mają rozstrzygnąć, czy ustawa dotycząca zniesienia limitu składek na ZUS wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r. czy za rok. Przedłużenie terminu do stycznia 2019 r. jest bezwzględnie istotne dla firm, ale nie odpowiada na zasadnicze zastrzeżenia jakie budzi projekt. Zdaniem Konfederacji Lewiatan najlepszym rozwiązaniem byłoby jego odrzucenie i podjęcie rozmów o zmianach w systemie ubezpieczeń społecznych.

Wczoraj senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej zarekomendowała, aby ustawę wprowadzić dopiero od stycznia 2019 r.

Pracodawcy i związki zawodowe krytycznie oceniają propozycje zniesienia limitu, czego wyrazem jest wspólne stanowisko pięciu organizacji pracodawców i związków zawodowych wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego.

- Odrzucenie projektu umożliwiłoby partnerom społecznym powrót do rzeczowej dyskusji z rządem nad reformą systemu ubezpieczeń. Odroczenie wejścia w życie tej ustawy o rok nie daje żadnych gwarancji, że rząd zdecyduje się na rozmowy i zmieni stanowisko w sprawie kontrowersyjnego zniesienia limitu składek - mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy, dialogu i sprawa społecznych Konfederacji Lewiatan.

W ocenie partnerów społecznych proponowane zmiany mają systemowy charakter i wywołują poważne skutki w sferze ubezpieczeń społecznych, przychodów FUS, budżetu, jednostek samorządu terytorialnego, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz rynku pracy. Tak doniosła zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych powinna być poddana wnikliwym konsultacjom społecznym.

Po zniesieniu limitu zmniejszą się wynagrodzenia netto pracowników o wysokich kwalifikacjach lub wzrosną koszty przedsiębiorstw ich zatrudniających. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy będą silnie zmotywowani do unikania podwyższonych składek, co nie będzie sprzyjało zatrudnianiu specjalistów w ramach stosunku pracy, szczególnie w środowisku nowych technologii i wysokich kompetencji.

Konfederacja Lewiatan