Nowe władze Związku Pracodawców Handlu i Usług

21 marca 2017 roku w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług. W posiedzeniu brało udział 12 z 28 członków Związku.

Walne Zgromadzenie przedstawiło i jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie z działalności związku za okres minionych dwóch lat, a także dokonało wyboru nowych władz.

W skład władz nowej kadencji Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług wchodzą:

Prezes Zarządu:
Anna Podniesińska (Interdom Sp. z o.o.)

Wiceprezesi Zarządu:
Józef Czerniejewski (Natalia Gold Józef Czerniejewski)
Tomasz Kępczyński (W&P Sp. z o.o.)
Sławomir Podniesiński (Interviking Sp. z o.o.)

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Paweł Helak (W&P Sp. z o.o.)

Członkowie Rady Nadzorczej:
Agnieszka Kmiecik (Fundacja Centrum Europy Lokalnej)
Tomasz Urbański (Coniveo - Tomasz Urbański)
Bogumiła Waszczewska (Centrum Wolnocłowe „Wschód-Zachód" Sp. z o.o.)

Nowym władzom życzymy powodzenia!