O polityce zielonego wzrostu i unii energetycznej z przedstawicielem KE

16 listopada br. w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie z Grzegorzem Radziejewskim, członkiem gabinetu Jyrkiego Katainena, zajmującym się w zespole wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej zielonym wzrostem, unią energetyczną, transportem i budżetem. W spotkaniu uczestniczyli również Agnieszka Boniewicz i Łukasz Sosnowski, przedstawiciele departamentu innowacji w Ministerstwie Rozwoju oraz zaproszeni przedsiębiorcy.

W trakcie spotkania omówiono stan prac Komisji Europejskiej w zakresie polityki zielonego wzrostu, unii energetycznej, transportu i budżetu, ze szczególnym uwzględnieniem Gospodarki o obiegu zamkniętym. Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju przedstawili stan prac i zamierzenia w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

W trakcie dyskusji Robert Szyman (Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych) omówił również zagadnienia dotyczące strategii dla tworzyw sztucznych, Michał Mikołajczyk i Rafał Mordalski z  REKOPOL-u przedstawili krótko zagadnienia wzmocnionej odpowiedzialności producenta, i gospodarki odpadami opakowaniowymi, wyzwania dla motoryzacji w kontekście GOZ przedstawiła Agnieszka Szpoton,  dyrektor biura Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.

Spotkanie zakończono deklaracją konieczności zorganizowania kolejnych tego typu spotkań.