Okres zatrudnienia firm audytorskich powinien być wydłużony

Maksymalny okres, przez jaki firma audytorska może świadczyć usługę badania sprawozdań finansowych klienta, który jest jednostką zainteresowania publicznego (np. bank, spółka giełdowa) nie powinien być skrócony do 5 lat, lecz wydłużony do 10 lat - uważa Konfederacja Lewiatan. W środę, 25 stycznia odbędzie się posiedzenie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia ustawy regulującej zasady funkcjonowania biegłych rewidentów i firm audytorskich.

Największe kontrowersje wzbudza przyjęta przez Komitet Stały Rady Ministrów poprawka do projektu skracająca maksymalny okres współpracy firm audytorskich z jednostkami zainteresowania publicznego do 5 lat.

- To najkrótszy okres w całej Unii Europejskiej. Większość krajów skłoniła się ku propozycji 10 lat zawartej w implementowanym tą ustawą Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego nr 537/2014 - zauważa Adrian Karkoszka, ekspert departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan.

Skrócenie maksymalnego okresu współpracy jest o tyle zaskakujące, że jeszcze w 2015 roku wicepremier Mateusz Morawiecki w toku konsultacji międzyresortowych w piśmie do ówczesnego ministra finansów Pawła Szałamachy zwracał uwagę, że krótsza niż zaproponowana w Rozporządzeniu PE 10-letnia rotacja może negatywnie wpłynąć na konkurencyjność polskich firm audytorskich w stosunku do podmiotów zagranicznych, działających w dziesięcioletnim systemie.

Pracodawcy krytycznie odnoszą się też do propozycji wprowadzenia obowiązkowego wspólnego badania sprawozdań finansowych w określonych jednostkach (tzw. joint audit) oraz zakazu świadczenia usług innych niż badanie przez firmy audytorskie.

Konfederacja Lewiatan