Opłaty pobierane przez instytucje finansowe tematem obrad

10 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych dotyczące analizy funkcjonowania podatku od instytucji finansowych. Informację na temat funkcjonowania podatku przedstawił Wiesław Janczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Zdaniem Ministra Finansów wprowadzenie podatku od instytucji finansowych nie wpłynęło negatywnie na opłaty dla klientów instytucji finansowych. Posłowie, którzy brali czynny udział w dyskusji, byli odmiennego zdania. Komisja zobowiązała Ministra Finansów do przedstawienia na piśmie szczegółowych odpowiedzi na pytania posłów, w tym analizy dotyczącej zmian w zakresie opłat pobieranych od klientów instytucji finansowych oraz informacji na temat ewentualnego unikania wpłacania tego podatku.

Jednocześnie podczas dyskusji, poseł Janusz Szewczak (PiS) zasugerował zorganizowanie ponownego posiedzenia Komisji z udziałem zaproszonych prezesów największych banków celem dyskusji nad kwestią podniesionych opłat bankowych.

W posiedzeniu podkomisji udział wzięła Anna Dużyńska-Pucha.