Plan działania PARP na 2018 - konsultacje

W załączeniu przekazujemy Państwu plan działania PARP z konkursami i projektami pozakonkursowymi planowanymi do uruchomienia w 2018 r.

Prosimy o przesyłanie uwag do 13 września w formie komentarzy na dokumencie (propozycja zmiany kryterium i uzasadnienie) na adres mailowy: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl

Materiał zawiera informacje o następujących przedsięwzięciach:

1)      Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji

2)      Sukcesja w firmach rodzinnych

3)      Sektorowe Rady ds. Kompetencji

4)      Akademia Menedżera Innowacji

5)      Branżowy bilans kapitału ludzkiego

6)      Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR)

 

POBIERZ PLAN

Dokument będzie zatwierdzany na najbliższym Komitecie Monitorującym PO WER (26-27.09).

Więcej informacji: