Plan Junckera po roku

8 czerwca 2017 roku, Ministerstwo Rozwoju organizuje konferencję poświęconą kwestiom związanym z doświadczeniami po roku funkcjonowania w Polsce planu inwestycyjnego dla Europy, zwanym również Planem Junckera. Wydarzenie jest organizowane przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Komisją Europejską oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

W charakterze prelegentów wystąpią także przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, przedstawiciele instytucji finansowych oraz beneficjenci Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych z Polski.


W lutym br. minął rok od momentu, gdy Ministerstwo Rozwoju objęło rolę koordynatora działań administracji rządowej w zakresie wykorzystania możliwości płynących z planu Junckera. W tym okresie Polska znalazła się w europejskiej czołówce jeśli chodzi o wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (finansowy filar planu Junckera).


W trakcie konferencji eksperci z instytucji zaangażowanych w realizację planu Junckera przedstawią:
• dotychczasowe efekty realizacji planu Junckera w UE i w Polsce
• najważniejsze aspekty wykorzystania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) w realizacji dużych projektów
• rolę krajowych instytucji finansujących w realizacji planu Junckera
• ofertę wsparcia dla MŚP oraz spółek średniej kapitalizacji
• praktyczne aspekty wykorzystania dostępnych narzędzi w ramach planu Junckera wspierających efektywną realizację oraz finansowanie projektów inwestycyjnych - Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych i Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego.


Podczas spotkania zaprezentowane zostaną również przykłady projektów, które w ostatnim roku zyskały wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.
Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji!


Więcej informacji na temat konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju pod adresem: https://www.mr.gov.pl/inwestycje

Konfederacja Lewiatan