Polska motoryzacja w kontekscie wyzwań Przemysłu 4.0

Rewolucja przemysłowa 4.0, która dokonuje się na naszych oczach, wymaga od firm produkcyjnych umiejętności dostosowania się do zmian i precyzyjnego określenia kompetencji kluczowych dla dalszego rozwoju. O tym, jak nadążyć za zmianami oraz jak najbardziej efektywnie wykorzystać synergię działań sektora prywatnego, publicznego i nauki, 28 czerwca debatowali uczestnicy konferencji „Przemysł 4.0, a edukacja i kompetencje", organizowanej przez Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych wspólnie z Ministerstwem Rozwoju.

- Przemysł motoryzacyjny w Polsce jest tym sektorem, który przyspiesza najszybciej. Widzimy w nim ogromną szansę na zwiększenie potencjału w polskiej gospodarce i wierzymy, że jeśli odpowiednio go zabezpieczymy legislacyjnie i systemowo to uda nam się przyspieszyć razem - mówiła Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.


Czwarta rewolucja przemysłowa to idea transformacji cyfrowej, opierająca się na wykorzystaniu w produkcji nowoczesnych technologii. Rewolucja ta przekierowuje przemysł w stronę inteligentnej i elastycznej produkcji, która potrafi dostosować się do dynamicznie zmieniających się potrzeb klientów. Adaptacja w obliczu gwałtownych zmian, wymuszonych przez szybkie tempo rozwoju technologii to główne wyzwanie stojące przed przedsiębiorstwami, które chcą utrzymać swoją pozycję i wzmacniać przewagę konkurencyjną.

Jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie branż, która jednocześnie szybko adaptuje się do zmieniających się potrzeb rynku jest sektor motoryzacyjny. W Polsce jest to jedna z największych i najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu, dająca zatrudnienie prawie 200 tysiącom osób.

- O tym, czy branża motoryzacyjna pozostanie kołem zamachowym polskiej gospodarki zadecyduje jej umiejętność dostosowania się do zmian w ramach czwartej rewolucji przemysłowej. Nie mniejsze znaczenie będzie miał też zakres współpracy pomiędzy sektorem prywatnym, publicznym i nauki. Wierzę, że dzisiejsza konferencja otworzy korzystny dla wszystkich stron dialog pomiędzy tymi środowiskami - stwierdził, otwierając spotkanie, Paweł Wideł, Prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych oraz Dyrektor ds. Kontaktów z Rządem GM Poland.

Według badania MotoBarometr 2017, aż  60% ankietowanych firm z sektora motoryzacji planuje zwiększyć zatrudnienie w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Dlatego też, nie sposób mówić o dostosowaniu się do zmieniających się warunków prowadzenia biznesu w oderwaniu od kontekstu rynku pracy i potrzeb pracodawców, zwłaszcza, że człowiek jako jednostka decyzyjna odgrywa w idei Przemysłu 4.0 kluczową rolę. Co więcej postęp technologiczny przyczynia się do powstawania nowych zawodów i jednocześnie kreuje potrzebę nowych kompetencji.

Obecnie jako główne bariery wdrażania Przemysłu 4.0 przedstawiciele firm  branży motoryzacyjnej postrzegają właśnie brak możliwości pozyskania odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów (35%) oraz brak wystarczających kompetencji kadry w zakresie nowych technologii (23%). To pokazuje jak wielka jest potrzeba ciągłego redefiniowania metod i celów kształcenia zawodowego na każdym poziomie.


- Pamiętajmy, że motoryzacja jest nie tylko pod wpływem rewolucji przemysłowej, ale przechodzi przez bardzo głęboki okres transformacji, będącej wynikiem nowych wymogów regulacyjnych, dotyczących m.in. ochrony środowiska, rosnącego znaczenia alternatywnych napędów i elektromobilności oraz innych mega trendów, takich jak autonomia pojazdów czy odejście od własności samochodu. To wszystko może całkowicie zmienić DNA samochodu osobowego. Dlatego też, tak ważne jest, abyśmy mogli wymienić się doświadczeniami oraz wpisać się w prace rządu nad strategicznym podejściem do cyfrowej transformacji polskiej gospodarki, próbując odpowiedzieć na kluczowe dla nas wszystkich pytanie - jakie umiejętności i kwalifikacje powinny być rozwijane, i w oparciu o jakie modele kształcenia? - podkreślała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan,

Na tak zadane pytanie odpowiadali wybitni przedstawiciele naukowej teorii i najlepsi praktycy z branży motoryzacyjnej. Swoje prezentacje przedstawili prof. dr hab. Wojciech Paprocki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Dariusz Downer, Kierownik Działu IT Robert Bosch Sp. z o.o., Paweł Gos, Prezes Zarządu Exact Systems S.A., Anna Szczeblewska, PwC Polska Sp. z o.o. Ekspert branży Automotive, Dyrektor kierująca praktyką Ludzie i zarządzanie zmianą, Krystian Waszkiewicz, Kierownik Rozwoju Kompetencji Fachowych i Kształcenia Zawodowego, Volkswagen Poznań Sp. z o.o. oraz Paweł Stefański, Prezes Zarządu Balluff Sp. z o.o.

Na zakończenie Jan Filip Staniłko, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju przedstawił zgromadzonym projekt nowopowstającej Polskiej Platformy Przemysłu 4.0 z podkreśleniem kontekstu kwalifikacji i edukacji.

W trakcie debaty na temat Przemysłu 4.0 podkreślano, że zarządzanie talentami już dzisiaj wiąże się z wieloma wyzwaniami. Wymogi co do kwalifikacji technicznych będą zmieniały się wraz z postępem technologicznym, jednak ze względu na większą łatwość w ich nauczaniu i przyswajaniu w trakcie praktyki zawodowej, większy nacisk zostanie położony na wartości takie jak otwartość na nowości, łatwość adaptacji do nowych warunków oraz umiejętność pracy w zespole. Jednocześnie zauważono, że w najbliższym czasie nastąpi odejście od nacisku na naukę umiejętności praktycznych na rzecz kompetencji miękkich i zdolności do kreatywnego myślenia oraz szybkiego uczenia się.

Ze względu na zróżnicowaną i bardzo rozbudowaną matrycę potrzeb edukacyjnych naturalna wydaje się współpraca wszystkich trzech sektorów na polu edukacji nauczycieli szkolnictwa zawodowego i uczelni wyższych. Potrzebę wsparcia systemowego i współpracy z przedsiębiorcami podkreślali też przedstawiciele świata nauki, zwracając uwagę, że tylko z pomocą biznesu i przy wsparciu rządu można wynieść polską szkołę zawodową na wyższy poziom. Zaawansowane modele współpracy są już teraz z powodzeniem realizowane pomiędzy przedsiębiorstwami, a placówkami edukacyjnymi w Polsce, jednak w tym obszarze niezbędna jest dodatkowo zmiana społeczna. - Polskiej edukacji potrzebne jest zwiększenie prestiżu kształcenia zawodowego. Z łatwością można to osiągnąć zapraszając do polskich zakładów produkcyjnych uczniów oraz pokazując im na czym opiera się i czym jest nowoczesny przemysł - stwierdziła w debacie Krystyna Boczkowska, Prezes Zarządu Robert Bosch Sp. z o.o.

Prezentacje z konferencji:

Przemysł 4.0 -­ co jest do zrobienia? - prof. dr hab. Wojciech Paprocki 

PRZEMYSŁ 4.0 Praktyczne zastosowania w branży motoryzacyjnej - Dariusz Downer

Przemysł 4.0 i edukacja. Opinie przedstawicieli branży motoryzacyjnej, wyzwania, rozwiązania - Paweł Gos

Pracownik 4.0, czyli jakich kompetencji wymagają ciągłe zmiany? - Anna Szczeblewska

Wyzwania dla kształcenia zawodowego w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej - Krystian Waszkiewicz

Mechatronika, automatyzacja, digitalizacja w połączonej ofensywie - Paweł Stefański

Ustawa o fundacji - Polska Platforma Przemysłu 4.0. - Jan Filip Staniłko

 


Więcej zdjęć: