Posiedzenie prezydium Rady Dialogu Społecznego

16 lutego br., w czasie posiedzenia prezydium Rady Dialogu Społecznego, zapadła decyzja o powołaniu podzespołu ds. ochrony zdrowia, który przedstawi propozycje związane z reformą służby zdrowia.

W trakcie obrad z udziałem Henryki Bochniarz, przewodniczącej RDS, dyskutowano o reformie ochrony zdrowia, roli Rady w realizacji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju oraz rekomendacjach zmian w ustawie o RDS.

Prezydium zatwierdziło też program plenarnego posiedzenia RDS, które odbędzie się 23 marca br.

W spotkaniu uczestniczył Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan.