Posłowie o zmianach w prawie prasowym

Dzisiaj na posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu zmian w prawie prasowym (druk 1604).

Projekt zasadniczo dotyczy uściślenia uregulowań dotyczących instytucji autoryzacji oraz zawiera kilka przepisów „czyszczących" pozostałości językowe z czasów PRL.

Na etapie prac w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego nasz Związek zgłosił 6 uwag do projektu, z czego 5 w pełni zostało uwzględnionych. Jedyną propozycją, która nie została wprowadzona był postulat całkowitego usunięcia z ustawy przepisów karnych dotyczących braku autoryzacji (projekt przewiduje karę grzywny).

Komisja jednogłośnie przyjęła propozycję rządową z kilkoma poprawkami redakcyjnymi oraz jedną doprecyzowującą:
W art. 14a ust. 2 określono, że dziennikarz informuje osobę udzielającą informacji przed jej udzieleniem o prawie do autoryzacji oraz że osoba udzielająca informacji niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi zgłasza dziennikarzowi żądanie autoryzacji.

Odbyła się także krótka dyskusja nad zasadnością uchylenia art. 10 ust. 2 i 3 ale ostatecznie wszyscy posłowie ją poparli.
Poniżej uchylone ustępy:

2. Dziennikarz, w ramach stosunku pracy, ma obowiązek realizowania ustalonej w statucie lub regulaminie redakcji, w której jest zatrudniony, ogólnej linii programowej tej redakcji.
3. Działalność dziennikarza sprzeczna z ust. 2 stanowi naruszenie obowiązku pracowniczego.

Sprawozdawcą Komisji został poseł Krzysztof Czabański.

W posiedzeniu komisji uczestniczył Krzysztof Kajda, dyrektor departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan