Pożyczki unijne w woj. dolnośląskim już dostępne

Zasady udzielania preferencyjnych pożyczek, promocja instrumentów finansowych przez BGK w regionie oraz współpraca z dolnośląskimi organizacjami biznesu - to najważniejsze tematy ostatniego posiedzenia Grupy roboczej ds. przedsiębiorstw i innowacji KM RPO WD w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.


W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pośredników finansowych, którzy oferują pożyczki w ramach Osi I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego m.in. konsorcjum Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. - Lider konsorcjum oraz Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, konsorcjum Funduszu Regionu Wałbrzyskiego - Lider Konsorcjum oraz Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A, konsorcjum ECDF S A -Lider Konsorcjum oraz MEGA SONIC S. A oraz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S. A

Mikołaj Szyszkowski z Banku Gospodarstwa Krajowego wskazał podczas spotkania, jak będzie wyglądał system udzielania pożyczek dla przedsiębiorców MŚP. Obecnie BGK podpisał umowy z 15 województwami w kraju w zakresie udzielania instrumentów finansowych w ramach RPO. - Przedsiębiorca mający siedzibę lub oddział na terenie Dolnego Śląska będzie mógł tylko raz skorzystać z dostępnej pożyczki u jednego wybranego pośrednika. Maksymalna wartość to 500 tys. złotych. Pożyczki posiadają bardzo niskie oprocentowanie i atrakcyjne warunki spłaty - mówi Renata Granowska, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

 - To, że oferta i parametry produktu są podobne oznacza, że pośrednicy będą musieli konkurować wysoką jakością obsługi, efektywnym podejściem do klienta biznesowego oraz szybkością w udzielaniu pożyczek - uważa Marcin Kowalski, przewodniczący Grupy roboczej ds. przedsiębiorstw i innowacji z ramienia Konfederacji Lewiatan.

Z kolei Magdalena Wdowiak - Urbańczyk, zastępca dyrektora Dolnośląskiego Instytucji Pośredniczącej przypomniała, że produkty oferowane przed wybranych pośredników są głównie skierowane do mikro i małych firm, które mają ograniczony dostęp do finansowania na zasadach komercyjnych rozwoju swojego biznesu. - Uzyskanie w tym wypadku kredytu w banku jest niemożliwe lub wiąże się z niekorzystnymi warunkami, wysokim oprocentowaniem i wysoka marżą. Z instrumentów finansowych będzie mógł skorzystać każdy przedsiębiorca  z sektora MŚP z Dolnego Śląska - tłumaczy Magdalena Wdowiak - Urbańczyk.

W trakcie posiedzenia grupy roboczej, przedstawiciele pośredników finansowych wskazywali na konieczność wprowadzenia zmian do strategii inwestycyjnej w przyszłym roku. - Otrzymujemy wiele sygnałów z rynku, że jest duże zainteresowanie wśród przedsiębiorców pożyczkami powyżej wartości 0,5 mln złotych - podkreślał Remigiusz Lewicki z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Marcin Kowalski, z Konfederacji Lewiatan zadeklarował, że jedną z rekomendacji ze spotkania będzie zgłoszenie tej sprawy podczas najbliższych obrad Komitetu Monitorującego RPO WD.