Pracowników tymczasowych nie przybywa

Polskie Forum HR, członek Konfederacji Lewiatan, podsumowało sytuację na rynku agencji zatrudnienia w pierwszym kwartale 2017 r., analizując wyniki firm członkowskich, reprezentujących około 55% wartości rynku pracy tymczasowej i 30% rynku rekrutacji stałych.

Nie zmienia się liczba zatrudnianych pracowników tymczasowych

W 1Q2017 firmy członkowskie PFHR zatrudniały 123,8 tys. pracowników tymczasowych, tylko o 1% więcej niż rok wcześniej. Utrzymujący się rynek kandydata, niska stopa bezrobocia sprawiają, że zdobycie nowych kandydatów do pracy tymczasowej staje się coraz większym wyzwaniem.

Firmy członkowskie PFHR szukają coraz to nowych sposobów na uatrakcyjnienie swoich ofert pracy: prywatne ubezpieczenie zdrowotne i inne benefity stają się ich nieodłącznym elementem. Dodatkowo agencje realizują szeroko zakrojone kampanie, stawiające na bezpośredni kontakt z potencjalnymi kandydatami w ich otoczeniu np. ruchome biura rekrutacyjne.

Co ciekawe w analizowanym okresie znacznie szybciej bo o 4% wzrosła liczba klientów korzystających z pracy tymczasowej, aż 3,6 tys. firm współpracowało w tym zakresie z firmami członkowskimi PFHR.

Liczba godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych w przeliczeniu na pełne etaty wyniosła w pierwszym kwartale roku 66 201, czyli jedynie o 3% więcej niż w roku poprzednim.

Nadal utrzymuje się wysoki odsetek umów o pracę stosowanych w zatrudnieniu tymczasowym przez firmy członkowskie PFHR, wynosi 90,2%. Co ciekawe, wśród grup wiekowych, najszybciej rośnie grupa pracowników 50+, w porównaniu do poprzedniego roku aż o 11%.

Wartość rynku agencji zatrudnienia
Wartość obrotów firm członkowskich PFHR w 1Q2017 wyniosła 974 mln PLN, to o 10% więcej niż w poprzednim roku, ale o 6% mniej niż w poprzednim okresie. Szacowana wartość całego rynku w Polsce wyniosła 1770 mln PLN.
Największy udział w obrotach mają wpływy w zakresie pracy tymczasowej w 1Q2017 wyniosły 866 mln PLN (wzrost rok do roku 9%), następnie w zakresie delegowania 40 mln PLN (wzrost 35%), oraz rekrutacji stałych 32 mln PLN (wzrost 5%). Pozostałą część stanowią obroty w zakresie innych usług HR (np. outplacement, payroll, szkolenia, konsulting).
Najszybciej rośnie liczba agencji
Liczba agencji w 1Q2017 wyniosła 7782, aż o 41% więcej niż rok wcześniej. Warto dodać, iż pod koniec maja liczba ta wynosiła już ponad 8 tys. Spodziewamy się, że w przyszłym roku, po wejściu w życie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kiedy to Marszałek będzie mógł za pomocą systemów teleinformatycznych weryfikować zaległości w ZUS, liczba agencji może zmaleć. Póki co kwartał zostaje zarejestrowanych ponad 500 nowych podmiotów.

Kontakt:
Agnieszka Zielińska, Kierownik Polskiego Forum HR
azielińska@polskieforumhr.pl, Tel. 665 355 335