Priorytety dla WRDS

2 lutego br. w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie Henryki Bochniarz, Przewodniczącej RDS, z przedstawicielami Konfederacji w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego.

Celem spotkania było wskazanie tematów wspólnych dla większości regionów, które poruszone będą w tym roku na posiedzeniach WRDS. W trakcie konsultacji i spotkań w regionach zbieramy informacje na temat kwestii, które powinny stać się priorytetami w bieżącym roku. Przedstawiciele Lewiatana przejęli rotacyjne przewodnictwo w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego w sześciu województwach i będą starali się wprowadzić ustalone tematy do agendy posiedzeń plenarnych WRDS.

Tematy, które uznano za priorytetowe w roku 2017 to:

  1. Kształcenie zawodowe i dostosowanie kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy
  2. Zmiany w funkcjonowaniu Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego - propozycje nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
  3. Reforma instytucji rynku pracy - zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia
  4. Wzmacnianie potencjału partnerów społecznych - zmiany w programach operacyjnych oraz innych dokumentach dotyczących wykorzystaniu funduszy europejskich w regionach.

 

W spotkaniu udział wzięli:

Henryka Bochniarz, Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Prezydent Konfederacji Lewiatan
Jacek Męcina, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan
Grzegorz Baczewski, Dyrektor Dep. pracy, dialogu i spraw społecznych w Konfederacji Lewiatan
Wiesław Kamecki, Departament Rozwoju Organizacji Konfederacji Lewiatan
Jacek Całus, WRDS woj. mazowieckiego,
Roman Rogalski, WRDS woj. kujawsko-pomorskiego,
Jacek Silski, WRDS woj. wielkopolskiego,
Tomasz Tworek, WRDS woj. świętokrzyskiego
Dariusz Jodłowski, Pracodawcy Lubelszczyzny "Lewiatan"
Artur Rozmus, Podkarpacki Związek Pracodawców
Rafał Laskowski, Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych
Marcin Kowalski, Dolnośląscy Pracodawcy