Producenci nie chcą leków w osobnych grupach limitowych

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, członek Konfederacji Lewiatan, nie popiera uznaniowego wyodrębnienia leków do osobnych grup limitowych. Krajowi producenci leków popierają natomiast działania Ministerstwa Zdrowia mające na celu zahamowanie nielegalnego wywozu leków z kraju.

Dzisiaj zbiera się sejmowa Komisja Zdrowia w sprawie projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pracodawcy uważają, że decyzja resortu zdrowia o wycofaniu zapisu o uznaniowym wyodrębnieniu leków do osobnych grup limitowych, z projektu zmiany ustawy refundacyjnej (nowelizowanej zmianą ustawy o świadczeniach zdrowotnych) jest racjonalna i rozsądna. Wprowadzenie tych regulacji spowodowałoby naruszenie obowiązujących zasad konkurencyjności cenowej i skutkowałoby stratą publicznego płatnika (NFZ) sięgającą 500 mln zł rocznie.

Krajowi producenci leków popierają wysiłki, aby zahamować nielegalny wywóz leków z kraju. Podkreślają jednocześnie, że zastosowane mechanizmy nie mogą stanowić zagrożenia dla systemu refundacji i krajowej branży farmaceutycznej. Dlatego deklarują chęć i gotowość do współpracy z resortem zdrowia w wypracowaniu skutecznych i bezpiecznych rozwiązań bez naruszania funkcjonującego systemu refundacji.

- Usunięty przez Ministra Zdrowia zapis umożliwiający wyodrębnianie leków z grup limitowych bez wskazań medycznych zahamowałby funkcjonowanie konkurencji na rynku leków, która gwarantuje szeroki dostęp do terapii medycznych - mówi Piotr Błaszczyk prezes PZPPF. Dodaje, że Związek wspiera intencje zahamowania nielegalnego wywozu leków z Polski i oferuje wsparcie oraz pomoc krajowych producentów w realizacji tego celu.

Konfederacja Lewiatan