Projekt NEPTUNE - rozwój innowacyjnych projektów

W imieniu Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego zapraszamy zainteresowane firmy, jak i osoby fizyczne, do udziału w otwartym naborze innowacyjnych projektów oraz do składania wniosków na ekspertów w ramach międzynarodowego projektu NEPTUNE.

Projekt NEPTUNE dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP), jak również osobom chcącym założyć jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze „Niebieskiego Wzrostu" (Blue Growth).

Udział w projekcie to szansa na otrzymanie finansowego wsparcia w ramach przyznawanych grantów na projekty oraz profesjonalnego doradztwa. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego podmiotu na projekty wynosi 60 tys. euro, zaś zaplanowany w projekcie budżet środków przeznaczonych na wsparcie to ponad 3 mln euro.

Dodatkowo, oferowane usługi eksperckie pomogą w przezwyciężaniu wyzwań społecznych i ekonomicznych w projektach z niżej wymienionych dziedzin:

·         Gospodarka wodna na terenach wiejskich

·         Gospodarka wodna w miastach

·         Logistyka portów

·         Transport rzeczny oraz morski

·         Środowisko/Ochrona środowiska

·         Morska oraz wodna energia odnawialna

W ramach projektu planowane są 2 nabory. Pierwszy termin składania aplikacji upływa 15 marca br., kolejny 15 września br.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie projektu:Równolegle prowadzony jest nabór na ekspertów projektu NEPTUNE. Jest to szansa dla wszystkich osób posiadających doświadczenie w/w obszarach na prowadzenie profesjonalnych usług eksperckich dla beneficjentów konkursu o granty. Pomoc doradcza dla MŚP i przyszłych przedsiębiorców w realizacji projektów obejmowała będzie wsparcie w jednym z wymienionych obszarów: ochrona praw własności intelektualnej/przemysłowej, transfer/rozwój technologii, przezwyciężanie barier prawnych i społecznych, inkubacja, internacjonalizacja, czy demonstracja projektu na dużą skalę.

Wyłonieni w ramach konkursu eksperci będą mieli szansę nie tylko na odpłatne świadczenie usług wybranym podmiotom (system grantów), ale przede wszystkim okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Ponadto, lista ekspertów zostanie ogłoszona oraz opublikowana na stronie projektu NEPTUNE.

Nabór na ekspertów prowadzony jest w sposób ciągły do dnia 15 września 2017 r.

Więcej informacji: www.neptune-project.eu/Neptune-Accelerator

Projekt NEPTUNE Blue Growth Accelerator finansowany jest w ramach programu Horyzont 2020.

W przypadku szczegółowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielami Związku:
Iloną Tobjasz
Koordynator projektu
tel. 514 108 919
itobjasz@space.biz.pl

Piotrem Potepa
Współpracownik projektu
ppotepa@space.biz.pl