Przedstawiciel Lewiatana na spotkaniu z Theresą May

W poniedziałek Grzegorz Baczewski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan wraz z przedstawicielami BusinessEurope spotkali się z premier Theresą May oraz Davidem Daviesem, ministrem ds. Brexitu na Downing Street 10 w Londynie.

Tematem rozmów był stan negocjacji dotyczących Brexitu między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Przedsiębiorcy wskazywali na konieczność uzyskania szybkiego porozumienia w sprawie przemian, które mają umożliwić zachowanie istniejącego status quo, oraz rozpoczęcia debaty nad relacjami ekonomicznymi po roku 2019, które będą następstwem istniejących bliskich relacji gospodarczych.

Grzegorz Baczewski podkreślił, że negocjacje nie powinny się toczyć w oderwaniu od obywateli, a biznes musi także uwzględniać czynnik ludzki po obu stronach kanału La Manche. Przypomniał, że priorytetem jest zapewnienie poczucia stabilności i bezpieczeństwa także pracownikom transgranicznym oraz przedstawicielom zawodów wysokomobilnych.

Steffen Kampeter, dyrektor generalny BDI (Związek Niemieckich Pracodawców) zauważył, że stworzenie rozwiązania, które by poprawiało sytuację pracowników mobilnych byłoby krokiem ku porozumieniu i nadałoby pęd dalszym negocjacjom.

Emma Marcegaglia, prezydent BusinessEurope, powiedziała, że „przedsiębiorstwa z całej Europy z zadowoleniem przyjęły możliwość spotkania z premier Theresą May. Biznes jest głęboko zaniepokojony wolnym przebiegiem negocjacji oraz brakiem postępów na zaledwie miesiąc przed decydującym grudniowym posiedzeniem Rady Europejskiej. Chcemy uniknąć sytuacji, w której osiągniecie porozumienia stanie się niemożliwe. Z tego względu wnosimy o zastosowanie okresu przejściowego, który w pewnym sensie umożliwi zachowanie status quo. Należy przez to rozumieć pozostanie Zjednoczonego Królestwa w unii celnej oraz zachowanie jednolitego rynku. Takie rozwiązanie będzie najlepsze i pozwoli lepiej zabezpieczyć obywateli oraz przedsiębiorstwa".

Carolyn Fairbairn, dyrektor generalna CBI (brytyjscy pracodawcy), skomentowała:
Biorąc pod uwagę fakt, że wymiana handlowa między Wielką Brytanią a UE co roku jest warta ponad 600 miliardów euro, organizacje pracodawców z całej Europy wykorzystały dzisiejsze spotkanie z panią premier jako idealną okazję do zwrócenia uwagi na to, jak ważne jest dla wszystkich dokonanie faktycznych postępów w negocjacjach jeszcze przed końcem roku. Wszyscy zgodnie podkreślali szkodliwe skutki, jakie będzie miał na wymianę handlową scenariusz, w którym nie zostanie osiągnięte żadne porozumienie.
Okres przejściowy stanowi kwestię priorytetową po obu brzegach kanału La Manche. Choć podmioty gospodarcze ciepło powitały florencką przemowę pani premier, musimy teraz przystąpić do działania, jeśli zależy nam na ochronie miejsc pracy, inwestycji i standardów życia.

Konfederacja Lewiatan