Rada Dialogu Społecznego o zamówieniach publicznych

Prawo zamówień publicznych było głównym tematem plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, 13 kwietnia br. Obrady prowadziła Henryka Bochniarz, przewodnicząca RDS.

Rada przyjęła dwie uchwały strony pracowników i pracodawców. Jedna związana jest z realizacją zamówień publicznych w ochronie zdrowia, druga z wydaniem wiążących zaleceń dotyczących stosowania przepisów prawa pracy oraz klauzul społecznych.

W pierwszej uchwale partnerzy społeczni po zapoznaniu się z informacją przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na temat stanu przygotowania administracji państwowej i samorządowej do zmiany kosztów pracy w usługach świadczonych w ramach zamówień publicznych w sektorze ochrony zdrowia, wyrazili zaniepokojenie sytuacją finansową podmiotów leczniczych, w szczególności szpitali, która zagraża możliwości wywiązywania się z zobowiązań wobec wykonawców zamówień publicznych.

W drugiej uchwale pracownicy i pracodawcy zwrócili się do premier Beaty Szydło o wystosowanie do podległych jej organów i urzędów wiążących zaleceń w sprawie stosowania przez nie w ramach przeprowadzanych zamówień publicznych przepisów prawa pracy oraz klauzul społecznych przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

W czasie debaty podkreślano, że w zamówieniach publicznych nadal zbyt rzadko stosowane są klauzule społeczne. Zdaniem związkowców zmiany w tym zakresie postępują zbyt wolno.
Pracodawcy negatywnie oceniali funkcjonowanie zamówień in house, które ich zdaniem nie służą gospodarce i zastanawiali się jak zmienić przepisy, aby nie ograniczały dostępu do zamówień publicznych firmom prywatnym. Przedstawiciele rządu uspokajali, że jest jeszcze za wcześnie na wydawanie pochopnych opinii, bo przepisy o in house obowiązują od niedawna.

Henryka Bochniarz, przewodnicząca RDS, prezydent Konfederacji Lewiatan mówiła, że doraźny zespół ds. zamówień publicznych RDS wykonał dobrą pracę. Wyraziła nadzieję, że przy nowelizacji czy opracowaniu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych współpraca z rządem będzie się układała tak dobrze jak do tej pory.

W obradach RDS udział wzięli, m.in. Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; Małgorzata Stręciwilk, prezes Urzędu Zamówień Publicznych; Roman Giedrojć, główny Inspektor Pracy, Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Konfederacja Lewiatan