RDS o budżecie na 2018 r. i szkolnictwie zawodowym

Projektowi ustawy budżetowej na 2018 r. i reformie szkolnictwa zawodowego poświęcone było plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego.

Uczestniczący w posiedzeniu RDS wicepremier Mateusz Morawiecki pochwalił się, że resort finansów przyjął bardzo odważne założenia makroekonomiczne, mikroekonomiczne, budżetowe, fiskalne, monetarne i regulacyjne. - To bardzo ambitny budżet. Liczymy na to, że będziemy więcej wydawać na inwestycje i świadczenia społeczne - dodał.

Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Henryka Bochniarz nie ukrywała, że konsultacje ustawy budżetowej powinny być przeprowadzane znacznie wcześniej, na tym etapie niewiele możemy jako Rada Dialogu Społecznego wnieść poza teoretycznymi rozważaniami.

Dyskusja na temat reformy szkolnictwa zawodowego odbyła się z udziałem Anny Zalewskiej, minister edukacji. Partnerzy społeczni wchodzący w skład Rady Dialogu Społecznego zadeklarowali większe zaangażowanie pracodawców i ich organizacji oraz związków zawodowych w system praktycznego kształcenia odpowiadający bieżącym i strategicznym potrzebom gospodarki.

Rada Dialogu Społecznego przyjęła też kilka uchwał, m.in. dotyczących budżetu Funduszu Pracy na 2018 r., w sprawie rekomendacji zmian w obszarze kształcenia zawodowego.

Konfederacja Lewiatan