Seminaria: Jak skutecznie chronić znaki towarowe?

Urząd Patentowy RP zaprasza na kolejną edycję regionalnych seminariów pt. „Jak skutecznie chronić znaki towarowe w Polsce i w Unii Europejskiej", poświęconych ochronie znaków towarowych. Na gruncie przepisów krajowych ostatnie nowelizacje ustawy Prawo własności przemysłowej wprowadziły szereg istotnych zmian, z których najważniejsze dotyczą reformy systemu rejestracji znaków towarowych.

Seminaria mają za zadanie przybliżyć temat znaków towarowych oraz odpowiedzieć na pytanie, jak skutecznie je chronić. Przedstawiony zostanie zarówno nowy system rejestracji znaków towarowych w Polsce, jak i w UE - przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Eksperci Urzędu Patentowego RP w jasny sposób przedstawią między innymi najważniejsze aspekty procedury zgłoszeniowej w Polsce, uwzględniając nowo wprowadzone postępowanie w sprawie sprzeciwu. Omówione zostaną także przeszkody rejestracji znaków towarowych w kształcie zmienionym przez nowelizacje przepisów krajowych.


Szkolenia adresowane są w szczególności do przedsiębiorców, przedstawicieli otoczenia biznesu oraz pełnomocników przed Urzędem.


Harmonogram szkoleń

·         Gdańsk, 29 marca 2017 r.

·         Białystok, 4 kwietnia 2017 r.

·         Łódź, 4 kwietnia 2017 r.

·         Rzeszów, 4 kwietnia 2017 r.

·         Olsztyn, 4 kwietnia 2017 r.

·         Wrocław, 5 kwietnia 2017 r.

·         Kraków, 6 kwietnia 2017 r.

·         Katowice, 7 kwietnia 2017 r.

·         Poznań, 7 kwietnia 2017 r.

·         Lublin, 10 kwietnia 2017 r.

·         Toruń, 10 kwietnia 2017 r.

·         Warszawa, 12 kwietnia 2017 r.


Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Liczba miejsc na każdym z nich jest ograniczona, a o rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacja o seminariach oraz bezpośredni link do rejestracji zamieszczone zostały na stronie: http://www.uprp.pl/seminaria-regionalne-jak-skutecznie-chronic-znaki-towarowe-w-polsce-i-w-unii-europejskiej/Lead14,58,17561,7,index,pl,text/

Serdecznie zapraszamy!

 
 
**********************************************************************************************************
Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej
Urząd Patentowy RP
Al. Niepodległości 188/192 00-950 Warszawa
Tel:   (+48 22) 579 05 55
strona internetowa www.uprp.gov.pl