Spotkania ws. geoblockingu i ustawy o biegłych rewidentach

W poniedziałek 6 lutego odbyło się spotkanie z Łukaszem Klejnowskim, asystentem europosłanki Róży Thun. Rozmawiano o włączeniu prawa autorskiego w zakres rozporządzenia o geoblockingu oraz o kryteriach oceny kierunku prowadzenia usług i ofert. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele branż technologicznych oraz kierownictwo Departamentu Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Rozwoju.

7 i 9 lutego br. odbyły się posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Kwestie rotacji, joint auditu oraz tzw. usług dodatkowych, do których Konfederacja Lewiatan odnosiła się w swoim stanowisku, zostaną poruszone na kolejnych posiedzeniach.

Dodatkowych informacji w powyższych kwestiach udziela: