Spotkanie szefowej RDS z marszałkiem Senatu

9 marca br. odbyło się spotkanie Henryki Bochniarz, przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Dotyczyło działalności RDS i roli dialogu społecznego w Polsce.

Marszałek Karczewski zgodził się, że Rada Dialogu Społecznego odgrywa kluczową rolę w polskim życiu publicznym, stojąc na straży jakości i stabilności stanowionego prawa. Dlatego niezmiernie ważne jest informowanie zarówno decydentów, jak i opinii publicznej o zadaniach Rady i jej bieżącej działalności. Służyć temu będzie, m. in., przedstawienie sprawozdania z rocznej działalności RDS podczas posiedzeń plenarnych Sejmu i Senatu, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy. Marszałek zgodził się wziąć udział w posiedzeniu Prezydium Rady, które odbędzie się 13 kwietnia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego.

Rada Dialogu Społecznego jest wciąż młodą instytucją, która systematycznie zyskuje na znaczeniu, udowadniając rosnącą potrzebę prowadzenia otwartego, przejrzystego, merytorycznego dialogu na rzecz dobra wspólnego. Daje szansę na lepszą jakość prawa oraz zrozumienie prawdziwych potrzeb gospodarki oraz potrzeb społecznych. Jednak skuteczna realizacja celów i zadań Rady wymaga jak najlepszego współdziałania instytucji polskiego państwa. Jednym z punktów kwietniowego Prezydium RDS będzie właśnie wypracowanie modelu współpracy.

Konfederacja Lewiatan