Spotkanie z Japońską Federacją Biznesu w Tokio

12 maja br. Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan i równocześnie Prezes Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego, spotkała się z Sato Yoshio, Przewodniczącym Komitetu Europejskiego Keidanren (organizacji japońskich pracodawców) w Tokio. Henryka Bochniarz przebywa z wizytą w Japonii z okazji Światowego Szczytu Kobiet. Głównym celem spotkania z Keidanrenem były działania w ramach przyspieszenia negocjacji umowy o wolnym handlu między Japonią i Unią Europejską (Japan-EU Free Trade Agreement).

- Umowa o wolnym handlu między Japonią i UE to priorytet dla przedsiębiorców, którzy utrzymują kontakty handlowe z Japonią. Podobne porozumienie podpisała Korea Południowa. Mimo kilku kwestii spornych dotyczących np. barier pozataryfowych czy dostępu do zamówień publicznych spodziewamy się, że negocjacje zakończą się w 2017 r. - mówi Henryka Bochniarz.

Umowa, której podpisanie aktywnie wspiera także BusinessEurope, największa organizacja biznesu europejskiego, ma być odpowiedzią na porozumienie TPP (Trans-Pacific Partnership) zawarte w 2015 r. pomiędzy dwunastoma krajami Azji i Pacyfiku (w tym Japonię, Singapur czy Stany Zjednoczone).

W trakcie rozmów poruszono także kwestie dotyczące współpracy polsko-japońskiej, w tym intensyfikacji działań Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego. Komitet będzie promował wzajemne inwestycje oraz aktywnie działał przy dalszym procesie negocjacyjnym umowy o wolnym handlu.

Przedstawiciele obu organizacji pracodawców rozmawiali także na temat współpracy w obliczu wyzwań globalnych, takich jak Brexit oraz rosnące zagrożenia ze strony populizmu i nacjonalizmu w różnych rejonach świata.

Japońska Federacja Biznesu (Keidanren) jest organizacją gospodarczą, która powstała w 2002 r. z połączenia Keidanren (Japońskiej Federacji Organizacji Gospodarczych) i Nikkeiren (Japońskiej Federacji Pracodawców).